خلاصه مقاله ارائه شده درکنگره تغذیه-اثرسیاه دانه برخواص فیزیکوشیمیایی عسل

 

عسل ماده شیرین طبیعی تولید شده توسط زنبورهای عسل از شهد گلها یا ترشحات بخشهای زنده گیاهان است. نظر به اینکه خواص فیزیکو- شیمیایی عسل بسته به نوع گل و گیاهی موجود منطقه متفاوت می باشد لذا شناخت درصد مواد تشکیل دهنده آن در شرایط تغذیه از گیاهان مختلف مهم است. در این تحقیق تعداد ۶٠ نمونه عسل از کندوهای تغذیه شده با عصاره تقطیری سیاهدانه و بدون عصاره (عسل معمولی) جمع آوری شد. نمونه ها به آزمایشگاه شیمی مواد غذایی انتقال و پس از آماده سازی نمونه ها، آزمایشات تعیین درصد رطوبت، میزان مواد جامد نامحلول ، خاکستر، دیاستاز، قندهای احیا کننده، هیدروکسی متیل فورفورال، اسیدیته(pH) ، فروکتوز و گلوکز اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که میانگین درصد رطوبت، میزان مواد معدنی خاکستر ،مواد جامد غیر محلول ، هیدروکسی متیل فورفورال (HMF) و ساکارز در عسل معمولی بیشتر بود. دیاستاز، اسیدیته، درصد قندهای احیا کننده ، فروکتوز و گلوکز در عسل سیاهدانه بیشتر بود. در کل با توجه به خصوصیات فوق و مقایسه آنها با استانداردهای بین المللی، می توان نتیجه گرفت که عسل سیاهدانه از کیفیت و شرایط استانداردی بهتری برخوردار است و می توان عصاره یا گلهای این گیاه را بعنوان جیره غذایی مناسب برای زنبور عسل در نظر گرفت.

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


− پنج = 2

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>