• کتاب سالم زیستن آموختی است

  • غذای لبنانی

  • خواص دارویی لیمو ترش

  • خواص دارویی پیاز

  • شستشوی سبزیجات

۲۰بخورید۲۰بگیرید

بسیاری از دانش ‌آموزان ودانشجویان روزهای پیش از امتحان را تا حد امکان به مطالعه می ‌پردازند و تصور می‌ کنند که غذا و استراحت مانع مطالعه می ‌شود، در صورتی که با تغذیه صحیح می ‌توان بازده فکری را افزایش داد.

FAO

فائونسبت به کمبودموادغذایی درجهان هشدارداد

ایران زیبا

آشپزی علمی

  دمای نگهداری مواد باید طبق استاندارد باشد. تفکیک مواد بر اساس خانواده مواد غذایی ( سبزیجات با هم، میوه جات باهم) زمان مصرف بعد از شستشوی مناسب              در مصرف  رعایت زمان بشود آماده سازی مواد طبق دستورالعمل پخت ( رسیپی) رعایت کردن استاندارد برش مواد و خورد کردن آنان

کم خونی ورهنمودهای غذایی آن

کم خونی ورهنمودهای غذایی گردآوری:ناهیدزمانی از علل ایجادکننده کم‌خونی می‌توان کمبودهای تغذیه‌ای، خونریزی، ناهنجاری‌های ژنتیکی، بیماری‌های مزمن و یا مسمومیت‌های دارویی را نام برد. منظور از کم‌خونی‌های تغذیه ای کم‌خونی‌هایی است که در اثر دریافت ناکافی مواد مغذی ایجاد می‌شوند.

کافئین

علوم طبیعت > علوم پزشکی (طب) > تغذیه علوم طبیعت > علوم پزشکی (طب) > داروسازی (cached) خواص کافئین خواص شیمیایی خواص فیزیکی منابع کافئین میزان کافئین موجود در مواد غذایی سوخت و ساز کافئین و بررسی سمی بودن آن اثرات کافئین سوء استفاده و اعتیاد به کافئین مباحث مرتبط با عنوان