خواص کاکائو

بر اساس یک مطالعه جدید کاکائو می تواند در جلوگیری از «از دست دادن حافظه ناشی از افزایش سن» کمک می کند. مطالعه مرکز پزشکی دانشگاه کلمبیا در نیویورک نشان می دهد که ازدست...

بیشتر